Phaninjhaka

Aus Yogawiki

Phaninjhaka (Sanskrit: फणिञ्झक phaṇiñjhaka m.) Majoran (Maruva).

Bilder zu Phaninjhaka (Majoran)

300px-Origanum_majorana_002.JPG

220px-Biene_an_Majoran.png

Siehe auch