Kurangika

Aus Yogawiki

Kurangika (Sanskrit: कुरङ्गिका kuraṅgikā f.) Kletterbohne (Mudgaparni).


Siehe auch