Kshutaka

Aus Yogawiki

Kshutaka (Sanskrit: क्षुतक kṣutaka m.) Schwarzer Senf (Rajasarshapa).


Siehe auch