Krishnekshu

Aus Yogawiki

Krishnekshu (Sanskrit: कृष्णेक्षु kṛṣṇekṣu m.) schwarzes (Krishna) Zuckerrohr (Ikshu).


Siehe auch