Krishnashimshapa

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Krishnashimshapa (Sanskrit: कृष्णशिंशपा kṛṣṇaśiṃśapā f.) Indisches Rosenholz (Shimshapa).


Siehe auch