Kramuki

Aus Yogawiki

Kramuki (Sanskrit: क्रमुकी kramukī f.) Betelnusspalme (Puga).


Siehe auch