Karmari

Aus Yogawiki

Karmari (Sanskrit: कर्मरी karmarī f.) Tabaxir (Vamshalochana).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch