Karabhakandika

Aus Yogawiki

Karabhakandika (Sanskrit: करभकाण्डिका karabha-kāṇḍikā f.) die Distelart Echinops echinatus (Ushtrakandi).

Bilder zu Karabhakandika (Echinops echinatus)

413px-A_desert_flower.jpg

180px-Echinops_echinatus-3-jodhpur-India.JPG

180px-%C2%BF_Echinops_echinatus_%3F_%2815137197877%29.jpg

Siehe auch