Kamsika

Aus Yogawiki

Kamsika (Sanskrit: कांसिका kāṃsikā f.) Kletterbohne (Mudgaparni).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch