Jvarakshaya

Aus Yogawiki

Jvarakshaya (Sanskrit: ज्वरक्षय jvara-kṣaya m.) wörtl.: "das Ende (Kshaya) des Fiebers (Jvara)"; Prächtige Kostwurz (Kebuka).

Bilder zu Jvarakshaya (Prächtige Kostwurz)

330px-Wild_cr%C3%AApe_ginger_%28Cheilocostus_speciosus%29_-_Bukidnon%2C_Philippines_01.jpg 330px-Starr_070321-6124_Costus_speciosus.jpg 420px-Costus_speciosus.jpg

371px-Cheilocostus_speciosus.jpg 450px-Starr_030807-0069_Costus_speciosus.jpg

Siehe auch