Jalavetasa

Aus Yogawiki

Jalavetasa (Sanskrit: जलवेतस jala-vetasa m.) Rattanpalme (Vetasa); Salweide (Vanjula); Indische Weide (Vanira).


Siehe auch