Hanila

Aus Yogawiki

Hanila (Sanskrit: हनील hanīla m.) die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki).


Siehe auch