Dirghatiksnamukha

Aus Yogawiki

Dirghatiksnamukha , Sanskrit दीर्घतीक्ष्णमुख dīrghatīkṣṇamukha, lang-, u. spitzmäulig. Dirghatiksnamukha ist eine alternative Schreibweise für Dirghatikshnamukha . Mehr Informationen zu dem Sanskrit Wort Dirghatiksnamukha findest du unter dem Hauptstichwort Dirghatikshnamukha

siehe auch