Chitradevi

Aus Yogawiki

Chitradevi (Sanskrit: चित्रदेवी citradevī f.) Koloquinte (Indravaruni).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch