Bahulika

Aus Yogawiki

Bahulika (Sanskrit: बहुलिका bahulikā f.) die Plejaden (Krittika).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch