Ashvashvya

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ashvashvya (Sanskrit: आश्वश्व्य āśvaśvya n. ) Besitz rascher Rosse.

Ashvashvya nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Ashvashvya: Ashvashvya, āśvaśvya, n., Besitz rascher Rosse (vom vor.).

Ashvashvya Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Ashvashvya auf Deutsch übersetzt bedeutet Besitz rascher Rosse.

Besitz rascher Rosse Sanskrit

Deutsch Besitz rascher Rosse auf Sanskrit übersetzt ist Ashvashvya. Übersetzung Deutsch - Sanskrit Besitz rascher Rosse - Ashvashvya.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Ashvashvya

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Ashvashvya