Apamargatandula

Aus Yogawiki

Apamargatandula (Sanskrit: अपामार्गतण्डुल apāmārga-taṇḍula m.) der Samen (Tandula) von Achyranthes aspera (Apamarga).

Apamargatandula im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.13) gilt Apamargatandula im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Shirovirechanopaga.


Siehe auch