Ananyatva

Aus Yogawiki

Ananyatva (Sanskrit: अनन्यत्व ananyatva n.) Identität.


Siehe auch