Kshudraparpata

Aus Yogawiki

Kshudraparpata (Sanskrit: क्षुद्रपर्पट kṣudraparpaṭa m.) die Heilpflanze Oldenlandia herbacea (Chhayaparpatika).


Siehe auch