Yusha

Aus Yogawiki

Yusha (Sanskrit: यूष yūṣa m. u. n.) Fleischbrühe, Brühe, Suppe; Nonibaum (Pahata).


Siehe auch