Yavi

Aus Yogawiki

Yavi (Sanskrit: यावी yāvī f.) Andrographis paniculata (Bhunimba); Euphorbia dracunculoides (Yavatikta) .


Siehe auch