Vrishchipattri

Aus Yogawiki

Vrishchipattri (Sanskrit: वृश्चिपत्त्री vṛści-pattrī f.) die Heilpflanze Tragia involucrata (Vrishchikali).

Bilder zu Vrishchipattri (Tragia involucrata)

330px-Tragia_involucrata_06.JPG 330px-Tragia_involucrata_03.JPG

Siehe auch