Vrishchipattri

Aus Yogawiki

Vrishchipattri (Sanskrit: वृश्चिपत्त्री vṛścipattrī f.) die Heilpflanze Tragia involucrata (Vrishchikali).


Siehe auch