Vrishana

Aus Yogawiki

Vrishana (Sanskrit: वृषण vṛṣaṇa m.) Hodensack, Hoden.


Siehe auch