Vishuvadvalaya

Aus Yogawiki

Vishuvadvalaya (Sanskrit: विषुवद्वलय viṣuvadvalaya n.) Äquator.


Siehe auch