Vayavya Dharana

Aus Yogawiki

Vayavya Dharana: Meditationstechnik mit Konzentration auf Vayu (das Luftelement)