Tindukini

Aus Yogawiki

Tindukini (Sanskrit: तिन्दकिनी tindukinī f.) die Senna-Art Senna auriculata (Avartaki).


Siehe auch