Sasyasamvarana

Aus Yogawiki

Sasyasamvarana (Sanskrit: सस्यसंवरण sasya-saṃvaraṇa m.) Salbaum (Shala).

Bilder zu Sasyasamvarana (Salbaum)

265px-Acharya_Jagadish_Chandra_Bose_Indian_Botanic_Garden_-_Howrah_2011-01-08_9797.JPG

250px-Sal_%28Shorea_robusta%29-_new_leaves_with_flower_buds_at_Jayanti%2C_Duars_W_Picture_120.jpg

300px-Shorea_robusta_in_Chhattisgarh.jpg

Siehe auch