Ragi

Aus Yogawiki

Ragi (Sanskrit: रागी rāgī f.) Fingerhirse (Madhulika).


Siehe auch