Pliha

Aus Yogawiki

Pliha (Sanskrit: प्लीहा plīhā f.) Milz.


Siehe auch