Maurvika

Aus Yogawiki

Maurvika (Sanskrit: मौर्विका maurvikā f.) (Geometrie): Sehne, Sinus.


Siehe auch