Majjasara

Aus Yogawiki

Majjasara (Sanskrit: मज्जासार majjāsāra n.) Muskatnuss (Jatiphala).


Siehe auch