Lomayuka

Aus Yogawiki

Lomayuka (Sanskrit: लोमयूक lomayūka m.) wörtl.: "Haar-Laus" (Loman-Yuka); Laus, Kopflaus.


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch