Lohavala

Aus Yogawiki

Lohavala (Sanskrit: लोहवाल lohavāla m.) eine Reisart (Shali).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch