Kothara

Aus Yogawiki

Kothara (Sanskrit: कोठर koṭhara m.) die Heilpflanze Alangium salvifolium (Ankota).


Siehe auch