Khadyotana

Aus Yogawiki

Khadyotana (Sanskrit: खद्योतन khadyotana m.) wörtl.: "der den Himmel (Kha) Erleuchtende (Dyotana); die Sonne.


Siehe auch