Keshara

Aus Yogawiki

Keshara (Sanskrit: केशर keśara m.) Staubfaden; Eisenholz (Nagakeshara).


Siehe auch