Kemuka

Aus Yogawiki

Kemuka (Sanskrit: केमुक kemuka m.) Taro (Colocasia esculenta, Kachvi); Prächtige Kostwurz (Kebuka).


Siehe auch