Karpasa

Aus Yogawiki

1. Karpasa (Sanskrit: कर्पास karpāsa m. u. n.) Baumwollstaude (Karpasi), Baumwolle.


2. Karpasa (Sanskrit: कार्पास kārpāsa adj., m. u. n.) baumwollen, aus Baumwolle; Baumwollstaude, Baumwolle; Baumwollzeug, Baumwollstoff.


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch