Kadalaka

Aus Yogawiki

Kadalaka (Sanskrit: कदलक kadalaka m.) Dessertbanane (Kadali).

Bilder zu Kadalaka (Dessertbanane)

280px-Israel_banana_trees_3.JPG

300px-Banane-Fruchtansatz.jpeg

220px-Musa-sp3.1.jpg

Siehe auch