Harashekhara

Aus Yogawiki

Harashekhara (Sanskrit: हरशेखरा haraśekharā f.) wörtl.: "Shivas (Hara) Kopfschmuck (Shekhara)"; ein Beiname des Ganges (Ganga).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch