Bharavahi

Aus Yogawiki

Bharavahi (Sanskrit: भारवाही bhāravāhī f.) wörtl.: "eine Last (Bhara) tragend (Vaha)"; Indigopflanze (Nili).


Siehe auch