Anakhya

Aus Yogawiki

Anakhya (Sanskrit: अनाख्य anākhya adj.) ohne Namen (Akhya), ohne Benennung, namenlos.


Siehe auch