Akshira

Aus Yogawiki

Akshira (Sanskrit: अक्षीर akṣīra m.) Zedrachbaum (Kaitarya).


Siehe auch