Abadhya

Aus Yogawiki

Abadhya (Sanskrit: अबाध्य abādhya adj.) nicht zu bedrängen, nicht zu belästigen, nicht zu peinigen, sich nicht peinigen lassend, nicht aufzuheben, nicht zu beseitigen, nicht aufzuheben.


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch