close
Yogawiki Yogawiki
Suche

Abhayaprada


Abhayaprada: (Sanskrit: abhayaprada m.) Ein Name Vishnus; ein Arhat der Jainas