Pyar

Aus Yogawiki

Pyar (Sanskrit: pyār n. Hindi) Liebe, Anziehung.