close
Yogawiki Yogawiki Spenden
Suche

Shringivisha


Shringivisha (Sanskrit: शृङ्गीविष śṛṅgīviṣa n.) Vielblättriger Eisenhut (Ativisha).


Siehe auch