close
Yogawiki Yogawiki Spenden
Suche

Odrakakhya


Odrakakhya (Sanskrit: ओड्रकाख्या oḍrakākhyā f.) Chinesischer Roseneibisch (Japa).


Siehe auch