close
Yogawiki Yogawiki
Suche

Dharmakaya


Dharmakaya (Sanskrit: dharmakāya m.)